Biuro
rachunkowe

Małgorzata Pałka

Certyfikat Ministra Finansów nr 35974/2009

Płace i ZUS

Usługi płacowe
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty dostarczone przez Klienta
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich pracowników
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 wraz z przygotowaniem przelewu do US
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji miesięcznych do ZUS /DRA, RCA, RZA, RSA/ wraz z aktualizacja danych osobowych pracowników /ZIUA, ZUA/ i Płatników składek /ZIPA, ZFA, ZPA/ wraz z przygotowaniem przelewu do ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji pracowniczych PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie rocznych deklaracji Płatnika podatku za pracowników – PIT -  4R
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj. PIT-11, PIT-8AR
 • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS – ZUS Rp-7 – przy ustalaniu kapitału początkowego, prawa do renty, emerytury
 • Sporządzanie obowiązujących rocznych rozliczeń z ZUS /ZUS IWA/
Inne usługi bieżące

Składanie wniosków o nie zaleganiu w składkach (ZUS) i korespondencja z urzędem.
Sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb Klienta.
Sporządzanie dokumentacji do PFRON.
Wyliczanie wpłat na ZFŚS.

Bieżące informowanie o zmieniających się przepisach prawa pracy.
Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej w zakresie zagadnień pracowniczych.
Współpraca w zakresie Kontroli ZUS i US.
Kompleksowe sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS do urzędów pracy.