Biuro
rachunkowe

Małgorzata Pałka

Certyfikat Ministra Finansów nr 35974/2009

Księgowość

Prowadzenie
ksiąg handlowych
 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • sporządzanie planu kont oraz bilansu otwarcia
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków
 • wycena aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec r. obrotowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków
 • roczne rozliczanie działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności PIT-28
Prowadzenie Ksiąg Rad Rodziców